Reell kompetens och 20-procentsregeln

Om du helt eller delvis saknar behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.

Reell kompetens

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning av reell kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

  • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
  • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
  • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning 

20-procentsregeln

Det finns möjlighet att bli antagen till en utbildning även om man inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denna regel.

Så här gör du för att ansöka med 20-procentsregeln:

  1. Bifoga alla dokument du kan styrka.
  2. Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till att göra ett antagningsprov, du kommer att få en mejl kring det efter den 15 maj.