En utbildning som behövs på arbetsmarknaden

Omar Elsayed är verksamhetsledare på och medgrundare till vårdbolaget Omvida. Han spår en ljus framtid för den som väljer YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Omar Elsayed är verksamhetsledare på vårdbolaget Omvida

Omvida startar cirka ett boende per år och då är det alltid aktuellt att anställa personal med de kompetenser som utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet ger.

Han ser även flera olika trender i samhället som stärker behovet av utbildningen på arbetsmarknaden.

– En växande behovsgrupp är barn som befinner sig inom autismspektrumet. Jag menar att personal inom skolan har blivit bättre på att identifiera barn som har särskilda behov. På så sätt ökar behovet av utbildad personal med rätt kompetens, förklarar han.

Rätt kunskap inom LSS

Vidare ser han ett ökat behov av personal med rätt kompetens inom LSS. I Sverige är i snitt 70 personer per 10 000 LSS-behöriga. Dessutom menar Omar att det har blivit mer socialt accepterat för föräldrar att be om hjälp och stöd.

– Tidigare var det vanligare att barnen var hemma alltid med föräldrarna. Numera är det vanligare att åberopa LSS, till exempel med daglig verksamhet, säger han.

Hantera samsjuklighet

En annan trend är att arbetsmarknaden idag kräver kompetens för att kunna möta och hantera samsjuklighet, det vill säga personer som har flera olika diagnoser eller problemområden.

– Det kan till exempel handla om personer som både lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ett missbruk. Utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet bidrar till denna kompetens, säger Omar.

Till Omvidas webbplats

Läs mer om YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet