Om utbildningen

Utbildningen pågår på halvtid under 80 veckor med teori och 4 veckor LIA (praktik). Totalt blir det två år inklusive ett sommaruppehåll.

Goda möjligheter att kombinera jobb och utbildning

Om du väljer denna YH-utbildning har du goda möjligheter att kombinera ditt arbete med studierna. Du behöver dock avsätta tid för utbildningen. Upplägget och schemat är tydligt och det skickas ut med en termins framförhållning.

Schemalagd undervisning

Fysiska studieträffar med föreläsningar, diskussioner och examinationer sker cirka tre gånger per termin och 1-2 dagar per tillfälle. Mellan de fysiska studieträffarna sker ett antal digitala studieträffar samt digitala veckoträffar en timme per vecka, för frågor om och handledning kring pågående studier.

Schemalagda studiebesök kan förekomma.

För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande under studieträffarna i Simrishamn och via Teams.

Vad betyder LIA?

LIA står för Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik – en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen. Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Kurslitteratur och dator – vad gäller?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Eftersom utbildningen primärt drivas på distans behöver du också ha en dator. En laptop rekommenderas att ha med till de fysiska träffarna, men är inget krav. Folkuniversitetet ger dig en möjlighet att få Officepaketet under dina studier.