Utbildningens innehåll

Kurser, YH-poäng 

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. 

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 35 p
Diagnosklassificering 25 p
IT och E-hälsa 30 p
Examensarbete 25 p
Bemötande och kommunikation 25 p
Medicinsk dokumentation 25 p
Vårdens organisation och verksamhet 20 p
Administration och hantering av allmän handling 15 p
Administration och ekonomi 25 p
LIA 1 30 p
LIA 2 35 p
LIA 3 35 p
Medicinsk terminologi och skrivregler 45 p
Vårdrelaterad juridik 30 p