Om utbildningen

Utbildningen är två år lång och innehåller 14 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna. Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Medicinsk vårdadministratör.

Upplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Uppsala. Det är lektioner ca 3 dagar per vecka och övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, metodövningar, m m. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Under första terminen är det mest teori. Under termin 2, 3 och 4 fortsätter teorin men det ingår även 3 st längre LIA-perioder. 

Vad är en YH-utbildning egentligen?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

Utbildningen innehåller tre LIA-perioder, LIA på sammanlagt 20 veckor.

Vår samarbetspartner Region Uppsala erbjuder platser inom länet via en LIA-samordnare. LIA kan göras på andra orter än Uppsala.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats.

Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Går det att kombinera jobb och studier? -Eftersom det heltidsutbildning rekommenderar vi starkt att man inte arbetar på vardagarna.