Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Energitekniker? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §. 

Bifoga i ansökan 

I din ansökan ska du bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade. Även intyg ska vara underskrivna av den som utfärdat det eller vidimerade av en utomstående part. 

Om du har utländska gymnasiebetyg ska dessa vara bedömda av Universitets- och Högskolerådet, läs mer påUHR. 

Du kan antingen skanna in eller fota med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. Vi tar inte emot ansökningshandlingar via e-post eller brev. 

Har du inte kvar dina betyg tar du kontakt med den gymnasieskola du läste vid eller stadsarkivet i kommunen.

Reell kompetens 

Du som saknar formell kompetens till utbildningen (betyg eller intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet) kan åberopa reell kompetens. Reell kompetens kan vara erfarenheter du fått från yrkeslivet som gör att du kan bedömas att kunna genomföra utbildningen och verka i yrkesrollen som utbildningen förbereder för.   

Mer information om vilka underlag du ska bifoga i din ansökan finns på ansökningsplattformen. Tänk på att även dessa underlag (exempelvis intyg) måste vara underskrivna av den som utfärdat dem eller vara vidimerade av en utomstående part.

Urval 

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen via ansökningsplattformen.  

Mer information om urvalsprocessen hittar du på ansökningsplattformen när du lämnat in din ansökan.