Hållbarhet som affärsnytta

Som ett led i en mer hållbar framtid startade Folkuniversitetet två utbildningar förra året - Cirkulär ekonomi och Hållbar affärsutveckling bygger ett starkare varumärke. Båda utbildningarna fokuserar på att öka kunskapen om hållbarhet vilket även kan öka lönsamheten.

Pia Lingman, en av deltagarna på korta yh-kursen Cirkulär ekonomi på Folkuniversitetet i Gävle.å korta yh-kursen

Pia Lingman är en av deltagarna på den korta YH-kursen Cirkulär ekonomi i praktiken.

Utbildningarna är så kallade korta YH-utbildningar (Yrkeshögskoleutbildningar) som går på distans och vänder sig till yrkesverksamma som vill bredda sin kompetens. Alla föreläsningar spelas in och de studerande deltar på halvfart parallellt med att de arbetar. 
- Det gör att hela Sveriges företag kan nyttja dem. Ofta kan det vara bra för mindre orter där man kanske inte har möjlighet att åka iväg för att gå en utbildning, säger Torun Schmitz, utbildningsledare på Folkuniversitetet Uppsala.

Cirkulär ekonomi handlar om att tänka hållbart hela vägen, från råvaror och produktion till leverans och försäljning. Utbildningen ger verktyg för att förstå vad ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvar innebär och vad olika verksamheter kan göra för att ta ett hållbart ansvar. Den ger också förståelse för hur hållbarhetsarbetet påverkar lönsamheten.
- Det är många parametrar som ska stämma in för att det ska bli en hållbar cirkulär ekonomi och det handlar om att tänka till på hur vi agerar, säger Caroline Hallberg, utbildningsledare på Folkuniversitetet Gävleborg.  
Det sociala är en viktig del, där en mer cirkulär process kan leda till att få fler människor i arbete.
- Den här kursen handlar inte enbart om affärsstrategi utan ger en helhetsöversikt för hur och var vi kan förändra den linjära processen till ett cirkulärt och hållbart flöde, säger Caroline Hallberg.

En av deltagarna på Cirkulär ekonomi var Pia Lingman som arbetar på AB Ninolab i Upplands Väsby. Hon fastnade särskilt för att få lära sig skillnaden mellan cirkulär och linjär ekonomi, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
- Jag arbetar på ett företag som är ISO-certifierat och jag har varit med om ett antal processer när det gäller certifieringen. Men jag tänker att vi behöver prata mer om miljö och hållbarhet sett till helheten, säger hon.
AB Ninolab säljer produkter för laboratoriemiljö och Pia Lingman ser nu fram emot att arbeta ännu mer för att produkterna ska tas omhand en hel livscykel.
- Att ha fått tid att diskutera har varit jättebra, för man lär sig av varandra. Vi fick också konkreta verktyg och länkar till vad exempelvis regeringskansliet och miljödepartementet tagit fram vad gäller handlingsplaner och strategier. 

Hållbar affärsutveckling bygger starkare varumärken är en utbildning som visar hur affärsnyttan kan gå hand i hand med hållbar utveckling både ekonomiskt och socialt. Den handlar också om hur man kan använda hållbarhetstänket i sitt varumärke.
- Kunderna kräver hållbarhet numera. Många HR-chefer har gått utbildningen för att kunna sprida kunskaperna internt, men vi har även haft en hel del egenföretagare, säger Torun Schmitz.
Utbildningen ska ge deltagarna verktyg att använda sig av i sitt arbete och gedigen kunskap i hållbarhetstänket, framför allt via Agenda 2030 med de globala målen.
- Tack vare utbildningen kan de nu proklamera mera. De kanske är politiskt aktiva, är med i föreningar eller är egenföretagare med stora nätverk. Nu kommer de att kunna föra fram argumenten för den här samhällsfrågan som många tycker är så viktig, säger Torun Schmitz.

Elin Stenman som arbetar på Intromedia AB i Uppsala säger så här om Hållbar affärsutveckling bygger ett starkare varumärke:
-För mig har utbildningen knutit samman hållbarhet till praktiken på ett sätt som jag upplevde var svårt att få via vanliga universitetsutbildningar. Utbildningen är tydlig i att visa kopplingen mellan ett företags varumärke och hållbarhet, istället för att presentera dem som två skilda fenomen. Även om det är en kort kurs så tycker jag att den lyckas täcka många områden av hållbarhet i affärssammanhang utan att verka för bred.


Text: Annika Wigö
Bild: Privat