Lektörstjänst

Vi läser och bedömer ditt manus som en förlagsredaktör gör. Vi berättar för dig vad som brister och vad du behöver arbeta med och förbättra för att ditt manus ska nå den nivå där det har en rimlig chans att bli antaget. Vi ger dig också konkreta råd kring hur och vad du ska tänka på när du arbetar om din text.

Anteckningar på ett papper.

Är ditt manus välkomponerat? Håller delarna ihop? Är karaktärerna trovärdiga? Varför/varför inte? Är det spännande? Tillräckligt intressant? Hur fungerar språket? Om ditt manus bedöms som klart, så ger vi dig råd och tips på var du kan skicka in ditt manus och vad du ska tänka på när du lämnar in det.

Upplägget är att du efter överenskommelse skickar in ditt manus till oss. Din handledare läser och formulerar ett lektörsutlåtande om två A4-sidor. Du får ta del av utlåtandet och sedan möts ni en gång för ett längre samtal. Detta samtal kan också ske via e-post eller telefon. Konsultation per telefon förutsätter att du är boende i Sverige för att vi ska ringa upp, om du bor utomlands kan telefonkonsultation ske på villkor att det är du som ringer upp oss. Vi använder oss av våra lärare på Skrivarakademin som alla är yrkesverksamma författare och har stor erfarenhet av texthandledning. Du kan själv ha önskemål om vilken lärare du vill ska läsa ditt manus, annars placerar vi ut manus till den vi tror är bäst lämpad.

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort presentation av ditt manus, genre, hur många sidor manuset är (dubbelt radavstånd, 12 punkter) hur långt du själv anser att du kommit och om det är något du känner att du har ett särskilt behov av att få hjälp med. Bifoga även cirka 40 sidor av manuset.

Obs! Om vi bedömer att ditt manus inte är på en nivå där du har glädje av vår lektörstjänst föreslår vi istället ett annat alternativ. Till exempel någon av våra kurser eller enskild handledning.

Pris: Tjänsten kostar 4.875 kr, plus 9 kr per sida. 25% moms tillkommer. 
Texten ska vara uppställd med 12 punkter, dubbelt radavstånd och vara paginerad. När och om vi har åtagit oss ditt manus får du en faktura. När avgiften är betald påbörjas arbetet och vi återkopplar till dig inom 3-6 veckor.

Obs! Anmälan är bindande. 

Ansökningsformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas