Journalistik och copywriting

Lär dig journalisternas bästa knep för hur man förkortar och förenklar texter utan att tappa något av innehållet.

Journalist som antecknar.