Distanskurser

Du som inte bor i Stockholm eller av annan anledning inte kan komma till oss - vet du om att Skrivarakademin även har distanskurser?