Ta vara på barnens känsliga perioder

Maria Montessori visste vad varje förälder vet, nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens intressen varierar med ålder och mognad.

Dessutom observerade hon, att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressen av att äta själv, lära sig gå och prata till intresset för läsning, matematik, rymden och så vidare.

Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap, Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade "känsliga" eller "sensitiva" perioder.