Välkommen till Montessoriförskolan Äpplet!

Vår förskola ligger i stadsdelen Stenhuggeriet och är inhyst i en före detta gammal byskola med anor från sekelskiftet. Omgivningarna är lugna och vi har naturen inom gångavstånd.

Förskolan har maximalt 40 barn inskrivna. Barnen är indelade i tre grupper Äpplet-röd, Äpplet-grön och Äpplet-gul. Där Äpplet-gul är de äldre barnen och de andra avdelningarna är för de lite yngre barnen.

Vår kokerska på Fridhem lagar vår mat som transporteras till oss. Så långt det går det köper vi in kravmärkta och närproducerade produkter.

Vi har endast heltidsplatser och självklart är barnens vistelsetid på Äpplet relaterad till er arbetstid.

Montessoriförskolan Äpplet drivs av en stiftelse och är en enskild förskola. Det krävs inga specifika arbetsinsatser från dig som förälder. Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns utveckling och behov. En filosofi som bland annat värnar om varje barns individuella förutsättningar och viljan att spontant lära sig från sin omgivning.