Välkommen!

Välkommen till Montessoriförskolorna Fridhem och Äpplet i Halmstad! Våra förskolor drivs som enskilda förskolor i Folkuniversitetets regi och arbetar utifrån Maria Montessoripedagogiken och läroplanen.

Välkommen till Montessoriförskolorna Fridhem och Äpplet i Halmstad!

Folkuniversitetet har mycket stor erfarenhet från utbildning och annan kursverksamhet.

  • Montessoriförskolan Fridhem är belägen i de centrala delarna av Halmstad och är inrymd i en gammal villa vid Åkersgränd.
  • Montessiriförskolan Äpplet ligger i Stenhuggeriet och är inhyst i en före detta gammal byskola med anor från sekelskiftet. Omgivningarna är lugna och vi har naturen inom gångavstånd.
  • Våra öppettider är 07:30–17:00. Har du behov av omsorg från 06:30 fram till 18:30, kontaktar du vår förskolechef.
  • Studiedagar/planeringsdagar då förskolan är stängd enligt Läsårsdata. Har du behov av omsorg under denna period kontakta vår förskolechef.

Anledningarna till att man väljer Montessori kan vara väldigt olika. Vissa föräldrar känner till pedagogiken redan från början, men inte alla.

Många utav våra föräldrar har sökt en småskalig förskola, andra närhet eller ett annat alternativ till kommunal förskola. Hos oss är alla välkomna!

Väl förberedd miljö

Vi erbjuder en väl förberedd miljö för barnet. Barnen stimuleras motoriskt och sensoriskt. Vi arbetar mycket med respekt, hänsynstagande och vardagsartigheter som att hälsa på morgonen och säga adjö när vi går hem. Förskolan stimulerar barnen att bli självständiga och ansvarstagande.

Vi äter vår lunch från eget kök tillagad av vår egna kokerska och vår målsättning är att ha lugna måltidsstunder.

Maria Montessori ansåg att de första sex åren är den viktigaste perioden i en människas liv. Från födseln till 6-årsåldern byggs den individuella personligheten upp. Maria Montessori såg också att mellan födseln och sex år är barnets inlärningsförmåga som allra bäst.

Arbetet med montessorimaterialen ger barnen en konkret sensorisk upplevelse. Det barnet gör med sina händer - det minns barnet. Allt montessorimaterial  hjälper barnet till koncentration  och självständigheten som är en viktig del i barnets utveckling.