Avgiftsnivåer för maxtaxa

Vi erbjuder endast heltidsplatser.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022-01-01

Som de flesta andra fristående förskolor ingår vi i Halmstads Kommuns barnomsorgsplan.
Barnomsorgstaxan är densamma som man tillämpar där d v s maxtaxa som för närvarande är 3% på hushållets  sammanlagda bruttoinkomsten per månad (max 52 410 kr). 

Barn 1   3% av bruttoinkomsten, dock högst 1.572 kr per månad
Barn 2   2% av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
Barn 3   1% av bruttoinkomsten, dock högst    524 kr per månad 
Barn 4    0% 

Reducering för allmän förskola görs fr o m september det året barnet fyller 3 år med 30%. (Gäller ej juni, juli augusti).