Maxtaxa

Vi erbjuder endast heltidsplatser.

Som de flesta andra fristående förskolor ingår vi i Halmstads Kommuns barnomsorgsplan.
Barnomsorgstaxan är densamma som man tillämpar där d v s maxtaxa som för närvarande är 3% på hushållets  sammanlagda bruttoinkomsten per månad (max 47 490 kr). 

Barn 1   3% av bruttoinkomsten, dock högst 1.425 kr per månad
Barn 2   2% av bruttoinkomsten, dock högst    950 kr per månad
Barn 3   1% av bruttoinkomsten, dock högst    475 kr per månad 
Barn 4    0% 

Reducering för allmän förskola görs fr o m september det året barnet fyller 3 år med 30%. (Gäller ej juni, juli augusti).