Välkommen till Montessoriförskolan Fridhem

Vår förskola ligger i de centrala delarna av Halmstad bredvid Fridhemsparken. Vi har plats för 27 barn i åldrarna 1 till 5 år, vi har två avdelningar, Ior med barn ett–två år och Tiger för barn i åldrarna tre–sex år.

Montessoriförskolan Fridhem

Vår kokerska lagar vår mat i vårt egna kök. Så långt det går köper vi in kravmärkta och närproducerade produkter.

Montessoriförskolan Fridhem är en enskild förskola som drivs av stiftelsen Folkuniversitetet. Det krävs inga specifika arbetsinsatser från dig som förälder.

Vi har endast heltidsplatser men självklart är barnens vistelsetid på Fridhem relaterad till er arbetstid.

Vår förskola är inspirerad av Maria Montessoris tankar, det innebär att vi ser till det enskilda barnets individuella förutsättningar och viljan att spontant lära sig från sin omgivning.