Hjälp mig att göra det själv

"All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling." - Maria Montessori.

Hjälp mig att göra det själv, Montessori

Detta är en tanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

I en montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Att ge den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse. Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar.

Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall avändas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift.