Samhällsvetenskap

Genom att sätta dig in i Sveriges och andra länders kultur, historia och politik samtidigt som du stärker dina språkkunskaper lägger du grunden för att studera vidare och jobba med det du vill. Var som helst i världen.

Vad?

På samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap handlar mycket om varför samhällen utvecklas som de gör – både lokalt och globalt. Vi diskuterar politik, hållbarhet, media och historia och ger oss samtidigt ut i verkligheten så mycket vi kan genom samarbeten med bland annat Högskolan Väst, Trollhättans Radio, Trollhättans Stad och lokala företag.

Hur?

Första året innehåller gemensamma kurser i svenska, engelska, matematik, psykologi och filosofi. I tvåan bestämmer du själv om du vill fokusera på samhällsvetenskap eller beteendevetenskap de två sista läsåren. Med samhällsvetenskaplig inriktning läser du mer geografi, religion, historia och samhällskunskap. Samtidigt har hela klassen gemensamma fördjupningskurser i bland annat matematik, engelska och svenska. Vi besöker en europeisk storstad och vårt FN-rollspel på hemmaplan är ytterligare ett sätt att öka dina kunskaper om världen vi lever i.

Varför?

Med den här utbildningen får du en bred teoretisk kunskapsbas som ger många framtida valmöjligheter, både när det gäller fortsatta studier och jobb. Journalist eller olika roller inom samhällsutveckling är bara två av många tänkbara yrkesinriktningar. Tar du det internationellt erkända Cambridgecertifikatet har du ytterligare ett trumfkort på handen inför framtiden.

Ladda ner poängplan

Sök programmet