Våra fördelar

Folkuniversitetets gymnasium ger dig en internationell utbildningsmiljö nära forskning och vetenskap. Oavsett vilket program du väljer ger vi dig en extra skjuts ut i världen.

Jordglob. Folkuniversitets gymnasium ger dig världens möjligheter.

Du får ett försprång

Folkuniversitetets gymasiums sätt att undervisa inspireras av universitetsvärlden och därför får du ett försprång till högskolestudier. Senaste året fick drygt 96 procent av våra elever högskolebehörighet, men vårt mål är alltid 100 procent.

Undervisning på engelska

Delar av undervisningen sker på engelska, oftast med lärare som har engelska som modersmål. Det kanske kan kännas lite ovant i början, men vi lovar dig att det snabbt blir den naturligaste saken i världen.

Studieresor utomlands

Du använder dina växande språkkunskaper under våra skolresor. Tillsammans upplever vi andra länders vardag, kultur och historia.

Cambridgecertifikatet utan kostnad

Alla våra elever erbjuds möjlighet att kostnadsfritt ta det internationellt erkända Cambridgecertifikatet. Språkdiplomet öppnar ännu fler dörrar för dig som funderar på att läsa vidare eller jobba utomlands.

Flera extra språkval

Förutom att delar av undervisningen sker på engelska erbjuder vi självklart kurser i moderna språk på alla program. I mån av plats kan du dessutom delta gratis i kvällskurser i bland annat japanska, kinesiska, italienska och ryska.

En liten skola där du kan påverka 

Elevinflytande är viktigt för oss. Vi tror att den som kan påverka sin egen studiesituation blir motiverad, trivs bättre och känner sig respekterad och viktig.

På vår lilla skola kan du få formellt inflytande via elev- och klassråd och vid skolkonferenser – men även genom vardagliga samtal i korridoren med dina lärare och med skolledningen.

Vi vill möjliggöra att du är med och utformar undervisningen, att du är med och anställer nya lärare och du har även möjlighet att engagera dig i elevföreningar som FN-elevföreningen, Amnesty-elevföreningen samt dans-, trivsel- och filmklubb. 

En del av Folkuniversitetet

Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan är knutet till stiftelsen Folkuniversitetet som är en av Sveriges ledande utbildningsanordnare.

Friskola utan vinstkrav

Vårt gymnasium är en religiöst och politiskt obunden friskola, helt utan vinstintressen från aktiebolag eller andra privata ägare. Allt eventuellt överskott investeras i studieresor, lokaler, ny teknik, böcker och utbildningsmaterial.

Jobbar nära forskning och vetenskap

Vår skola är knuten till Göteborgs universitet, som är en av Folkuniversitetets stiftare. Vår undervisning baseras på aktuella forskningsresultat och framsteg inom universitetsvärlden.

Ger grundläggande behörighet

Utbildningar på Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan är treåriga, kostnadsfria, studieförberedande och ger högskolebehörighet.