Viktiga dokument

Här kan du ta del av handlingsplaner och rutiner för skolan.

Cultus gymnasium likabehandlingsplan två kvinnor umgås tittar i mobil

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen utgår från vår värdegrund som bl.a. bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta innebär bland annat att ingen elev ska utsättas för någon form av diskriminering och att alla ska visa respekt och hänsyn till varandra.

Ladda ner Likabehandlingsplan för Cultus Gymnasium

Tobakspolicy

Här kan du läsa om skolans tobakspolicy.

Ladda ner Tobakspolicy för Cultus Gymnasium

Information om närvaro och frånvaro

Skolan har som skyldighet att rapportera olovlig frånvaro till CSN. Utifrån frånvaron kan CSN besluta att dra tillbaka studiernas bidrag. Bifogat finns information från CSN om närvaro och frånvaro.

Ladda ner Information om närvaro och frånvaro
Ladda ner Information om närvaro och frånvaro - kortversion

Rutiner för ledighet för undervisningen

Ledighetsansökan beviljas av rektor efter ifylld blankett. Vid beviljad ledighet har vårdnadshavare/elev ansvaret att eleven tar igen de uppgifter som eleven skulle ha arbetat med under ledigheten.

Ladda ner Rutiner för ledighet på Cultus Gymnasium
Ladda ner Blankett för ledighetsansökan på Cultus Gymnasium