Yrkesintroduktion mot Vård och Omsorg

Yrkesintroduktion mot Vård och omsorg vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till Vård- och omsorgsprogrammet. Eleven får under ett läsår en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka vidare till gymnasiets Vård- och Omsorgsprogram eller till den kommunala vuxenutbildningens vårdprogram (Komvux).

På yrkesintroduktion läser eleven ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och har dessutom undervisning i vårdkunskaper som förbereder för studier på det nationella vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan.

 

Arbetslivets behov

Arbetslivet har inom denna sektor framförallt stort behov av utbildade undersköterskor inom kommun, region och andra huvudmän. Vid sidan av examen behövs det goda kunskaper i svenska språket för att dels kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt sätt och dels kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Därför har vi extra fokus på språkutveckling i samtliga ämnen och kurser.


Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning är Vård- och omsorgsprogrammet.


Struktur och upplägg

Alla elever som önskar läsa Yrkesintroduktion på Cultus ska besöka skolan innan ansökan sker. Kontakta biträdande rektor Karin Olsson för att boka in ett möte.

Eleverna som läser yrkesintroduktion går i en egen klass, där de studerar grundskoleämnen, tillsammans med vårdkunskaper kopplade till gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan komma att ingå i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till elever från grundskolan. Utbildningen har ett fastställt innehåll och pågår under ett år. Målet är att eleverna efter ett läsår ska vara redo att gå över till Vård- och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning på Komvux.

Utbildningen kan i vissa fall förlängas med ett år om eleven efter första året inte är tillräckligt förberedd att gå in i Vård- och omsorgsprogrammet. I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan.

Skolan planerar att erbjuda följande grundskoleämnen till höstterminen 2022:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • historia
  • idrott

 

Kontakt

Karin Olsson, biträdande rektor
Telefon: 018-680090
E-post: karin.olsson@folkuniversitetet.se

Introduktionsprogram vård och omsorgsprogrammet Cultus Folkuniversitetet i Uppsala