Yrkesintroduktion mot Vård och Omsorg (IMY-VO)

Yrkesintroduktion mot vård och omsorg vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till vård- och omsorgsprogrammet. Eleven får under ett läsår en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka vidare till gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller till den kommunala vuxenutbildningens vårdprogram (Komvux).

På yrkesintroduktion läser eleven ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och har dessutom undervisning i vårdämnen som förbereder för studier på det nationella vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan.


Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning är mot vård- och omsorgsprogrammet.


Struktur och upplägg

Eleverna som läser yrkesintroduktion går i en egen klass, där de studerar grundskoleämnen, tillsammans med en vårdkurs kopplad till gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till elever från grundskolan som inte nått full behörighet till yrkesprogram. Utbildningen har ett fastställt innehåll och pågår under ett år. Målet är att eleverna efter ett läsår ska vara redo att gå över till vård- och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning på Komvux.

Utbildningen kan i vissa fall förlängas med ett år om eleven efter första året inte är tillräckligt förberedd att gå in i vård- och omsorgsprogrammet. I början av utbildningen fastställs elevens individuella studieplan.

Läsåret 2023/24 erbjuder skolan följande grundskoleämnen:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • historia
  • idrott

Vi önskar att alla elever som vill läsa Yrkesintroduktion på Cultus ska besöka skolan innan ansökan sker. Kontakta biträdande rektor Karin Olsson eller SYV Pantea Saramolki för att boka in ett möte.

Kontakt

Karin Olsson, biträdande rektor
Telefon: 018-680090
E-post: karin.olsson@folkuniversitetet.se 

Pantea Saramolki, SYV
Telefon: 018-680035
E-post: pantea.saramolki@folkuniversitetet.se