Vård- och omsorgsprogrammet på Cultus

Cultus gymnasium är till för dig som vill läsa en vård- och omsorgsutbildning i en miljö som är trygg och familjär med engagerade lärare. Vår inriktning mot akutsjukvård och räddningsmedicin ger dig också en inblick i hur det är att arbeta inom olika blåljusyrken.

På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper kopplade till just
vård och omsorg. Du lär dig bästa sättet att ta hand om andra människor,
exempelvis äldre och personer med olika funktionsvariationer. Du får
även lära dig om människokroppens uppbyggnad för att få större förståelse
för hur olika sjukdomar påverkar kroppen och hur de kan behandlas.

Vård- och omsorgsprogrammet på Cultus gymnasium i Uppsala.

Ett yrke som gör skillnad

Med en examen från Cultus gymnasium är du väl förberedd för arbetslivet
inom vård och omsorg och har stora möjligheter att få jobb. När du arbetar
inom vården gör du stor skillnad för andra – du är viktig!

 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Under din tid på Cultus kommer du ha minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då är du ute på en arbetsplats och med hjälp av en utbildad handledare får du lära dig de arbetsuppgifter som yrket innefattar. Det arbetsplatsförlagda lärandet sker inom vårdsektorn och det innefattar äldreboenden, särskilda boenden och hemtjänst. I årskurs 3 gör du din APL på en vårdavdelning på akademiska sjukhuset.

 

Vår profil mot blåljus

Vår vård- och omsorgsutbildning har inriktning mot akutsjukvård och
räddningsmedicin. Det innebär att du förutom omvårdnad även får läsa
kurser som Människans säkerhet och Räddningsmedicin. Kurser vars
innehåll riktas mer mot blåljusverksamhet.

Vad är en brandcell? Hur släcker man en eld på bästa sätt och hur räddar man en person ur en demolerad bil? Vi samarbetar med brandstationen Victoria där du som elev får lära dig mer om allt från brandsläckning och rökdykning till hur man klipper upp en bil vid en trafikolycka. Under din tid på Cultus får du bland annat en brandskyddsutbildning via räddningstjänsten och du får även lära dig mer om livräddning i vatten.

När vi övar tillsammans med ambulansmottagningen på akademiska sjukhuset får du konkret undervisning av ambulanssjukvårdare med lång erfarenhet. Du får lära dig om hur man prioriterar vårdbehoven på en olycksplats, hjärt- och lungräddning, hur man förflyttar patienter säkert och ergonomiskt samt mycket mer.

Som elev på Cultus kan du också delta i olika övningar som räddningstjänsten genomför och få en direkt inblick i deras dagliga verksamhet.

Ny internationell profil med studieresa!

Vi lever i en allt rörligare värld. Människor reser, arbetar och studerar i allt större utsträckning i ett annat land än hemlandet. Därför tycker vi att det är viktigt att redan under din studietid förbereda dig för detta.

För dig som börjar Cultus till hösten 2023 planerar vi att ge möjlighet till ett internationellt inslag i dina studier. Om du vill kommer under sin studietid kunna fördjupa sig inom internationell vård och hälsa – bland annat planerar vi att genomföra en spännande studieresa utomlands.

Genom resan får du en inblick i ett annat lands system för vård och omsorg, och förstås hur samhället och kulturen är där. Kanske blir du till och med inspirerad till att arbeta utomlands efter gymnasiet?

 

Efter utbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som efter avslutad utbildning ger dig en yrkesexamen som undersköterska. Genom att välja till mer engelska, matematik och svenska kan du också få högskolebehörighet för att ha möjlighet att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet. Då kan du till exempel läsa till sjuksköterska, fysioterapeut eller någon av annan högskoleutbildning.

Oavsett om du vill bli undersköterska, brandman, polis, sjuksköterska eller något helt annat i framtiden tror vi att du kommer ha stor nytta av de kunskaper du får under dina tre år på Cultus. Vi vill lära dig för livet!

 

Yrkesintroduktion med inriktning vård och omsorg (IMY-VO)

Vi erbjuder  även ett yrkesintroduktionsprogram med inriktning vård och omsorg. Målgruppen är elever som inte har full behörighet till det nationella programmet.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Vård- och omsorgsprogrammet på Cultus