Vård- och omsorgsprogrammet

På Cultus har vi profilen akutsjukvård och räddningsmedicin på vård- och omsorgsprogrammet. Från och med hösten 2019 erbjuder vi även Introduktionsprogram med inriktning Vård och Omsorg. Vi har även Programinriktat val med inriktningen Vård- och omsorgsprogrammet. Du kan läsa mer om de två studievägarna längre ner.

Du får en bra förberedelse inför ditt kommande yrkesliv och möjligheterna efter en examen från Cultus är många.

En del av eleverna väljer att arbete som undersköterska, medan andra väljer att läsa vidare till polis, brandman, fysioterapeut eller sjuksköterska, men möjligheterna är många fler om du med hjälp av ditt individuella val läser kurser som ger dig behörighet till andra utbildningar.

Här kan du ladda ner poängplan för vård- och omsorgsprogrammet på Cultus.

Efter utbildningen

Efter din utbildning i akutsjukvård står en lång rad alternativ öppna. Med kompetens som undersköterska finns många arbeten inom landsting och kommun.

Din utbildning öppnar ett stort antal vägar till fortsatta studier, och det finns en mängd påbyggnadsutbildningar, högskole- och universitetskurser för den som vill gå vidare, till exempel ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska, arbetsterapeut, brandman, socionom eller polis.

Det finns många yrkesutbildningar där en gymnasieutbildning i akutsjukvård utgör en god grund att ta nästa steg ifrån.

Yrkesintroduktion med inriktning vård och msorg

Från och med hösten 2019 erbjuder vi även introduktionsprogram med inriktning vård och omsorg. Målgruppen är elever som inte har full behörighet till det nationella programmet.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Brandmän övning Cultus gymnasium Folkuniversitetet i Uppsala Vård och omsorgsprogrammet