Vård- och omsorgsprogrammet

På Cultus har vi profilen akutsjukvård och räddningsmedicin på vård- och omsorgsprogrammet. Vi erbjuder även Yrkesintroduktionsprogram med inriktning Vård och Omsorg. Vi har även Programinriktat val med inriktningen Vård- och omsorgsprogrammet. Du kan läsa mer om de två studievägarna längre ner.

Du får en bra förberedelse inför ditt kommande yrkesliv och möjligheterna efter en examen från Cultus är många.

En del av eleverna väljer att arbete som undersköterska, medan andra väljer att läsa vidare till polis, brandman, fysioterapeut eller sjuksköterska, men möjligheterna är många fler om du med hjälp av ditt individuella val läser kurser som ger dig behörighet till andra utbildningar.

 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Det sker en del förändringar i kursutbudet för vård- och omsorgsprogrammet från HT-21.

Vad är nytt?

De kurser som är gemensamma för alla som läser programmet utökas. Du kommer att få läsa mer om funktionshinder och psykiatri.

Vad är kvar?

Cultus inriktning mot ”blåljus” med samarbete med både räddnignstjänst och ambulans ligger kvar.

Du har alltid möjlighet att få allmän behörighet till vidare studier (Engelska 6, Svenska 3 och Matematik 2a) inom ramen för individuellt val/utökat program.

Gymnasiegemesamma ämnen: 600 p

Engelska 5                         100p

Historia 1a1                        50 p

Idrott och hälsa                 100 p

Matematik 1 a                   100 p

Naturkunskap                     50 p

Religionskunskap               50 p

Samhällskunskap 1a1        50 p

Svenska/svenska som andra språk 2  100 p

Programfördjupning 200 p

Människans säkerhet               100 p

Räddningsmedicin                    100 p

Programgemensamma ämnen 1400 p

Anatomi och fysiologi 1 och 2                                              50+50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2          100+100 p

Gerontologi och geriatrik                                                     100 p

Hälso- och sjukvård 1 och 2                                                100+100 p

Omvårdnad 1 och 2                                                             100+100 p

Psykiatri 1 och 2                                                                  100+100 p

Psykologi                                                                              50 p

Samhällskunskap 1a2                                                          50 p

Social omsorg 1 och 2                                                         100+100 p

Svenska/svenska som andra språk 2                                  100 p

Individuella val 200 p

Engelska 6                                                                                 100  p

Engelska 7                                                                                 100 p

Svenska 3                                                                                  100 p

Matematik 2a                                                                             100 p

Matematik 3                                                                               100 p

Vårdpedagogik och handledning                                               100 p 

Estetisk verksamhet                                                                  100 p

Historia 1a2                                                                                50 p

Här kan du ladda ner poängplan för vård- och omsorgsprogrammet med start ht 19 och 20 på Cultus.

Efter utbildningen

Efter din utbildning i akutsjukvård står en lång rad alternativ öppna. Med kompetens som undersköterska finns många arbeten inom landsting och kommun.

Din utbildning öppnar ett stort antal vägar till fortsatta studier, och det finns en mängd påbyggnadsutbildningar, högskole- och universitetskurser för den som vill gå vidare, till exempel ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska, arbetsterapeut, brandman, socionom eller polis.

Det finns många yrkesutbildningar där en gymnasieutbildning i akutsjukvård utgör en god grund att ta nästa steg ifrån.

Yrkesintroduktion med inriktning vård och msorg

Vi erbjuder även introduktionsprogram med inriktning vård och omsorg. Målgruppen är elever som inte har full behörighet till det nationella programmet.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Vård- och omsorgsprogrammet Cultus