Om Cultus Gymnasium

Vi sätter eleven i centrum och arbetar med människan.

Räddningspersonal ambulanshelikopter Folkuniversitetet i Uppsala Vård och omsorgsprogrammet Cultus gymnasium

Eleven i centrum

Cultus Gymnasieskola startade hösten 2006 i Uppsala. Cultus omvårdnadsutbildning sätter eleven i centrum under hela utbildningen. Vi försöker belysa så många sidor som möjligt av lärande. Eftersom vi är en liten skola har du möjlighet till att påverka mycket av din skolgång.

Vi strävar efter att skapa en personlig atmosfär, där teori och praktik blir till livskunskap. Genom individuell studieplanering försöker vi anpassa utbildningen så att den passar ditt sätt att lära och dina livsmål!

Arbeta med människan

Vård och omsorg är ett framtidsyrke, på många sätt, och en av de viktigaste sysselsättningarna i vårt samhälle – både idag och i morgon. Möjligheterna är många och arbetstillfällen finns det gott om.

En vårdutbildning öppnar dörrar mot en fortsatt karriär inom vårdens många områden, antingen du väljer fortsatt utbildning eller ger dig ut på arbetsmarknaden. Du kommer att arbeta med människor, och ditt arbete kan leda till ett aktivt och meningsfullt liv för många.

Du kommer att arbeta i en organisation där ditt arbete räknas, där du själv, din personlighet och dina kunskaper, är ett viktigt redskap för att uppnå ett bra resultat.