Generella antagningskriterier för studier på Södra folkhögskolan Helsingborg

Vad krävs för att bli antagen till Södra Folkhögskolan Helsingborg? Här hittar du allt som rör antagning.

1. Krav för antagning

 • För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.
 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller använt andra droger.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • I samband med antagning medger du oss rätt att göra kontroll i belastningsregistret.
 • Varje kurs har skilda antagningskriterier vad gäller förkunskaper. På allmän kurs ska du till exempel ha godkända betyg i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap på grundskolenivå för att bli antagen
 • För varje nytt helår söker deltagare in till Södra folkhögskolan i Helsingborg via ny ansökan i Schoolsoft, och en ny studieplan läggs upp för det närmaste året.

2. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Skolan tillämpar obligatorisk antagningsintervju och skriftligt personligt brev som du skriver på plats för urvalet
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Har störst behov av att läsa kursen
 • Har studiemål som stämmer överens med kursens profil

Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som:

 • Har arbetslivserfarenhet.
 • Bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola.

3. så här går ansökan till

 1. Läs och ansök till någon av våra kurser här.
 2. Du bifogar eller mailar följande till skolexp@sodrafolkhogskolanhbg.se:
 • Betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 • Personbevis

Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.

En tid efter din ansökan kommer du att bli kallad till intervju. Du kan endast bli antagen eller hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.

Beslut om antagning fattas av kursansvarig och studie- och yrkesvägledare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.