Folkbildningspedagogiken – att lära tillsammans

På Södra Folkhögskolan Helsingborg lär du dig med folkbildningspedagogiken. Den går bland annat ut på att vi lär oss tillsammans och i mindre grupper, alltid under ledning av en lärare.

Läs mer om folkbildningspedagogiken

Folkbildningspedagogiken genomsyrar allt vi gör, oavsett vilken kurs du väljer.  

Hos oss lär du dig mötet med verkligheten, lika mycket som i arbetet med läroböcker och i klassrummet. Du blir en del av olika projekt och du får möjlighet att påverka samhället i positiv riktning, genom de frågor du brinner för. 

Redan innan du slutar hos oss ska vara redo att gå vidare till ditt nästa steg mot studier, arbete eller annan sysselsättning. Tillsammans med dig jobbar vi för att du ska nå dina mål. Vi hjälper dig att bli starkare och ta större plats i samhället. Det är alltid du som gör jobbet, men vi har flera sätt att visa dig hur du kan utvecklas som person och förverkliga dina idéer och drömmar.   

Vi erbjuder flera olika vägar och sätt för dig att utvecklas.  

Rätt stöd till rätt person

Det kan finnas flera olika saker som hindrar dig att bli ditt bästa jag. På Södra Folkhögskolan tar vi reda på vad du behöver. Det gör vi bland annat med hjälp av en skattningsmodell som din mentor och SYV gör. Därefter sätter vi in rätt hjälp eller stöd som passar just dig.

Utöver kompetens, kunskaper och behörighet får du med dig mycket mer på Södra Folkhögskolan. Du breddar ditt nätverk och får stöd i att integrera dig i samhället. En del av vår pedagogik handlar också om att hjälpa dig att utveckla din sociala förmåga. På så sätt lyckas du lättare med dina mål.

Vår modell bestå av fyra pelare:

  • Insatser som höjer din kompetens 
  • Arbetsrelaterade insatser 
  • Insatser som förbättrar ditt psykiska och fysiska mående 
  • Sociala insatser 

Din hälsa i centrum

Om du behöver hjälp med att hantera din stress eller oro kan vi hjälpa dig att utreda dina problem och ge dig verktyg för att må bättre. Exempel på detta är samtal med kurator eller yoga. Vi ger även rådgivning om kost och träning.

Vi kan vid behov även göra en neuropsykiatrisk utredning för att utreda om du har en neuropsykiatrisk diagnos (NPF).

Vi lär oss genom att ha roligt tillsammans

För oss är det viktigt att vi har roligt när vi lär oss tillsammans. Det höjer motivationen och leder till bättre resultat.

Vässa cv:et, nätverka och lär dig söka jobb

På Södra Folkhögskolan får du kunskap om arbetsmarknaden du kommer att ha nytta av. Vi hjälper dig att skriva och vässa ditt cv, och hur du på olika sätt kan söka jobb. Du kommer också kunna erbjudas praktik och prova på olika yrken för att hitta det som känns rätt för dig.

Du kommer också få gå på spännande föreläsningar och aktiviteter som främjar din hälsa.

Vill du veta mer om Södra Folkhögskolan? Hör gärna av dig!

Kontaktpersoner

Midia Osman Taha, rektor
midia.osman-taha@sodrafolkhogskolanhbg.se, 073-047 72 17

Ines Dzafic, studie- och yrkesvägledare
ines.dzafic@sodrafolkhogskolanhbg.se, 042-38 56 17