Digital restaurering av målningar på Stockholms stadshus

Just nu arbetar Fotoskolan STHLM med en prototyp till renovering av Axel Wallerts målningar i Stockholms stadshus. Originalmålningarna, som sitter i takkassetter i pelargången mot Riddarfjärden, är skadade, blekta och syns i vissa fall inte längre.

bild på stadshusets tak med digital målning av Pan

Uppdraget är att göra två digitalt renoverade kopior av målningarna. Tilllsammans med två analoga, målade versioner, har prototyperna satts upp i taket på Stadshuset. Inom kort ska beslut tas kring vilken version som ska användas i det vidare restaureringsarbetet.

Om en av de två varianterna från Fotoskolan STHLMs YH-utbildning Bildbehandlare väljs kommer våra studerande att under 2022 digitalt renovera ett flertal av de aktuella målningarna.

Detta handlar om en slags byggnadsvård med digital grund. Ett nytt unikt arbetsområde för bildbehandlare.

Bilderna är 3 kvadratmeter stora och utskrivna på aluminium av TMG STHLM. Det andra exemplaret är utskrivet på tyg och produceras av Big Image Systems.

Bildbehandling och digital renovering: Nina Sandberg

Projektledning: Mikael Cronwall