Föreläsningsserie: Fotografihistorier

Välkommen till en serie föreläsningar på temat Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag. Föreläsningsserien baserar sig på den nyutgivna boken Fotografihistorier, om det tidiga 1800-talets första fotografiska experiment till dagens digitala gränssnitt.

Vårterminen 2023

25 april kl. 18-19.30 på Fotografiska och via Zoom
Avslutningssamtal Fotografihistorier  

Vi avslutar föreläsningsserien Fotografihistorier med ett samtal kring tidigare föreläsningar, fotohistoria och fotohistorisk forskning, på Fotografiska i Stockholm. Paneldiskussionen kan även följas via Zoom. 

Deltagare i samtalet  är fyra av bokens författare: Anna Näslund Dahlgren, professor i konst­vetenskap vid Stockholms universitet, Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi och universitetslektor vid HDK-Valand Göte­borgs universitet, Anna Tellgren, fil. dr och intendent för fotografi vid Moderna Museet och Marta Edling, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och docent vid Uppsala universitet.

Vill du delta på Fotografiska men är inte medlem i Fotografiska Familjen, har vi ett litet antal publikplatser att erbjuda. Kontakta mikael.cronwall@folkuniversitetet.se senast den 19 april. 

Klicka på länken för att delta via Zoom

Med förbehåll för ändringar.

Välkommen!

Foto: Tuija Lindström

Föreläsningsserien är framtagen i samarbete mellan Anna Näslund Dahlgren, bokens redaktör och Mikael Cronwall, Fotoskolan STHLM. Föreläsningarna arrangeras av Fotoskolan STHLM med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen och medverkan av Centrum för Fotografi - CFF.