Med öga för montage

Senast ändrad

Det var delkursen i After Effects som väckte Marcus Sandgrens intresse för rörligt montage. Ett livslångt intresse för bild resulterade nyligen i en examen från Fotoskolan STHLMs utbildning Bildbehandlare och nu ser Marcus fram emot en tillvaro som förhoppningsvis ska präglas av kreativitet och flexibilitet.

Marcus Sandgren, Fotoskolan STHLM

Marcus Sandgren bytte yrkesbana mitt i livet. Tidigare hade han jobbat inom musikbranschen och till sjöss, alltid med ett stort intresse för bild. I december 2021 tog han examen från Fotoskolans yrkeshögskoleutbildning Bildbehandlare och söker nu uppdrag inom sitt nya skrå.

– Drömmen vore en frilanstillvaro där hälften av uppdragen består av raka bildbehandlingsjobb utifrån kundbeställningar, och hälften av egna projekt inom rörligt montage, säger han och utvecklar:

– Det roligaste med rörligt montage är att man får skapa något som inte finns och låta kreativiteten flöda, det är en mycket tillfredsställande process att få visualisera sina egna idéer. Men det tar på krafterna att jobba på det sättet, och därför tror jag att en blandning är bäst, säger Marcus Sandgren som ser att frilanslivets stora flexibilitet innebär stora fördelar i livet som småbarnsförälder.

– Rörligt montage innebär att man som bildbehandlare kan göra stillbilder levande genom användandet av olika effekter – subtila element som rör sig i bilden eller kameraåkningar. Tekniken innebär stora möjligheter, och spontant tänker Marcus på levande miljöer i digitala barnböcker – eller för all del vuxenböcker – och den nya marknaden för NFT*.

– Jag tycker om att utgå från något befintligt och göra något mer av det. Det var när vi hade en kurs i After Effects som jag insåg att det öppnade nya möjligheter och jag tänkte direkt att många kunder nog kan uppleva att det här arbetssättet ger ett stort mervärde. Med en bra lagerstruktur i bilderna är steget inte långt till ett rörligt montage, konstaterar han. När Marcus tänker tillbaka på utbildningen och vad den har gett honom är det, vid sidan av den goda tekniska grunden och stimulerande lärandemiljön, den goda arbetsstrukturen han tar med sig.

– Bra organisation är otroligt viktigt när man jobbar i stora projekt, dels för att kunna lämna över till andra och dels för att hålla ett bra arbetsflöde med alltifrån mapp- till lagerstruktur.

* Non-fungible token är en typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst.

Text: Nicole Kling

Flaskskepp. Montage av Marcus Sandgren.