Samarbeten och mobilitet

Senast ändrad

Med stöd av EU-programmet Erasmus+ deltar Fotoskolan STHLM i två projekt med syfte att utveckla fotografiska utbildningar i norden och öka mobiliteten internationellt inom de fotografiska yrkena.

Den digitala Bron, 2015-2018

Tillsammans med de fotografiska utbildningarna Yrkeshögskolan Novia i Finland och Medieskolorne i Danmark så driver vi ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+, Den digitala bron.

Den Digitala Bron är ett nordiskt kompetenscentrum specialiserat på professionell bildbehandling och affärsmodellering inom visuell kommunikation. Den Digitala Bron riktar sig till professionella fotografer och bildbehandlare samt studerande. Dessutom erbjuder projektet undervisnings- och inspirationsmaterial till lärare på fotograf- och bildbehandlingsutbildningar.

Projektet utarbetar en långsiktig och fungerande verksamhetsmodell för ett kompetenscentrum inom visuell kommunikation. Projektet skapar en virtuell undervisningsmiljö där såväl studeranden som professionella ytterligare kan stärka sina tekniska och entreprenöriella kompetenser. Målgrupp för projektet är såväl studerande som professionella inom visuell kommunikation. Samtidigt är givetvis de aktörer som aktivt arbetar med kompetenscentret en viktig målgrupp, d v s lärare och annan personal på utbildningarna på Novia i Jakobstad, Fotoskolan STHLM och Medieskolerne i Danmark.

Läs mer på: www.dendigitalabron.org/

Framtidens fotografiska utbildning, 2017-2020

I det strategiska partnerskapsprojektet inom Erasmus+, Framtidens fotografiska utbildning, kartlägger vi behov och möjligheter i framtidens fotografiska utbildning. De fotografiska yrkesrollerna omformas ständigt och detta ställer krav på framtidens fotografiska utbildning. Tillsammans med Medieskolorne i Danmark och Yrkeshögskolan Novia i Finland så kommer vi att arbeta med analys, ta fram nya mål och metoder för undervisningen och ha en levande diskussion om framtidens fotoutbildning. Vi blickar framåt och kommer till år 2020 att publicera ett material som kan användas för att utveckla fotografiska utbildningar.

Mobilitet inom Erasmus+, 2016-2019

Vi har genom finansiering från Erasmus+, i två mobilitetsprojek, möjlighet att under perioden 2016-2019 erbjuda våra studerande möjlighet till finansiering av LIA inom EU-området. Syftet är att öka rörligheten internationellt inom yrkesrollerna bildbehandlare och visuell kommunikatör fotograf.