Ansök om sommarresidens på Balettakademien

Sommarresidens för eget skapande 2024. Återigen har vi kreativ verksamhet i form av koreografer som arbetar med sina projekt här på Balettakademien under sommaren.

Bilder tagna av fotograf Håkan Larsson för Balettakademien Stockholms 60-årsjubileum 2017. Får endast användas av Balettakademien i Stockholm och deras verksamhet.

Som koreograf i residens har du tillgång till en studio på dagtid under en eller två veckor på sommaren, från vecka 25 till vecka 33. 

Tidsramarna är våra öppettider kl. 09.00-19.00 på vardagar.

Motprestationen (om man vill kalla det så) är framför allt att huset känns kreativt och att det finns verksamma koreografer och dansare här. Kanske vill du vara med på vår Summerhappening? Det skulle också kunna vara att ha en föreställning, redovisning eller samtal för BA:s utbildningar under hösten. Vi pratar mer om detta om residens blir aktuellt. Det är också viktigt att Balettakademien nämns i er marknadsföring där det är möjligt, till exempel på sociala medier, hemsida och programblad.

Senast den 22 april vill vi ha din ansökan.

Skicka din ansökan till jan.astrom@folkuniversitetet.se

Ansökan behöver innehålla:

  • Vem du är
  • Vilka som är inblandade i ditt projekt
  • Vad är syftet med och lite om innehållet i ditt projekt 
  • Vilka veckor som önskas.

Med vänliga hälsningar

Jan Åström
Rektor/Konstnärlig ledare
Balettakademien

 

APPLICATION FOR SUMMER RESIDENCE 2024

Summer Residency for your own creative process 2024

Once again, we have creative activities in the form of choreographers working on their projects here at the Balettakademien. As a Choreographer in Residence, you have access to a studio during the day for one or two weeks during the summer from the 17th of June until the 18th of August.

The time frames are our opening hours: 09.00-19.00 on weekdays.

Counter-achievement (if you want to call it that) is above all that the house feels creative and that there are active choreographers and dancers here. Maybe you want to join our Summerhappening? It could also be to have a performance, presentation or conversation for our BA Programmes in the autumn. We will talk more about this if residency becomes relevant. It is also important that Balettakademien is mentioned in your marketing where possible, for example social media, website and program sheet.

We want your application by 22nd of April at the latest.

Send the application to jan.astrom@folkuniversitetet.se

The application must contain:

  • Who you are
  • Who is involved in you project
  • What is the purpose and a little about the content
  • Which weeks are desired.

Sincerely,

Jan Åström
Principal/Artistic director
Balettakademien