Vanliga frågor när du ansöker

Har du frågor om hur du ansöker till musikalutbildningen på Balettakademien Göteborg? Lugn, här hittar du svar på de vanligaste frågorna!

Elev på Balettakademiens musikalutbildning under en föreställning

Får jag lov att transponera de sånger som jag valt själv?

Ja, det går bra. Tänk bara på att transponeringen skall vara tydlig så att ackompanjatören kan läsa. Ju bättre noter, desto bättre ackompanjemang.

Vill ni bara höra musikalsånger?

Ja, men musikal är ett stort begrepp och inkluderar många olika musikaliska genres, alltifrån jazz till pop och rock. Välj gärna sånger inom olika genrer och med olika tempo så vi har möjlighet att se olika sidor av dig.

Kan ni skicka sånger eller noter?

Nej. Du kan hitta sånger och noter på biblioteket eller söka efter dem på nätet.

Måste jag ha slutbetyg från gymnasiet för att bli antagen?

Enligt Förordningen för för konst- och kulturutbildningar är du behörig att antas till utbildningen om du genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Du är också behörig att antas om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Har du inte genomgått gymnasieskola skall du bifoga dokumentation från annan erfarenhet som kan ligga till grund för detta.

I vilken stil är dansprovet?

Första provet: Valfri stil som du känner dig bekväm med – till Selftape.

Andra provet: Jazz-kombination som skickas till dig samt diagonaler.

Ska sångerna framföras sceniskt?

I den Sceniska sången så förväntar vi oss att du förhåller dig till sången med ett fysiskt och rumsligt berättande av det dramatiska förloppet i låten. Du kan inspireras av originalsituationen eller skapa en egen tolkning av texten där de ingår rumslig gestaltning. Ledord: Hur skulle denna sång framföras på en scen i en musikal. Om du känner att du vill dansa så är det också tillåtet men inte obligatoriskt. Bord och stolar kommer att finnas tillgänglig. Undvik kostym och rekvisita. I dina övriga sånger förväntas att du har förståelse och kunskap runt din text och situation, men där ligger huvudfokus på det sångliga uttrycket.

Jag bor i ett annat nordiskt land – får jag söka till Balettakademien?

Du får söka till Balettakademien om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildningar i ditt hemland. Under utbildningen får du räkna med att arbeta med och träna på ett så bra svenskt uttal som möjligt i all texthantering.

Får jag tillbaka avgiften för antagningsprov om jag anmält mig men ångrar mig och inte vill söka?

Nej, anmälan är bindande och avgiften återbetalas ej oavsett anledning.

Vad kostar det att gå Balettakademien Göteborgs musikalutbildning?

Årsavgiften är 63 000:- som betalas terminsvis via fakturor som du får i augusti och januari. Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om utökat studielån hos CSN för hela eller del av avgiften.

Om du efter påbörjad utbildning avslutar dina studier debiterar vi 15 % av kursavgiften plus avgiften för de veckor du har bedrivit studier hos oss.