Vanliga frågor när du ansöker

Har du frågor om hur du ansöker till musikalutbildningen på Balettakademien Göteborg? Lugn, här hittar du svar på de vanligaste frågorna!

Får jag lov att transponera de sånger som jag valt själv?

Det går bra. Tänk bara på att transponeringen skall vara tydlig så att ackompanjatören kan läsa.

Vill ni bara höra musikalsånger?

Ja, men musikal är ett stort begrepp och inkluderar många olika musikaliska genres, alltifrån jazz till pop o rock. Välj gärna sånger inom olika genres och med olika tempo så vi har möjlighet att se olika sidor av dig.

Kan ni skicka sånger eller noter?

Nej. Du kan hitta sånger och noter på biblioteket eller söka efter dem på nätet.

Måste jag ha slutbetyg från gymnasiet för att bli antagen?

Enligt Förordningen för för konst- och kulturutbildningar är du behörig att antas till utbildningen om du genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Du är också behörig att antas om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Har du inte genomgått gymnasieskola skall du bifoga dokumentation från annan erfarenhet som kan ligga till grund för detta.

I vilken stil är dansprovet?

Jazz. Diagonaler och kombination.

Ska sångerna framföras sceniskt?

På första dagens prov vill vi inte att du stagar din sång, men vi vill gärna höra och se din tolkning i det musikaliska utrycket.

Om du går vidare till andra dagens prov vill vi se en sång framföras sceniskt dvs med någon form av gestaltning. Exempelvis staging, sceneri eller koreografi, men endast så att det bidrar till berättandet. Undvik kostym och onödig rekvisita. Bord och stolar kommer finnas till hands i rummet.

Jag bor i ett annat nordiskt land – får jag söka till Balettakademien?

Du får söka till Balettakademien om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildningar i ditt hemland. Under utbildningen får du räkna med att arbeta med och träna på ett så bra svenskt uttal som möjligt i all texthantering.

Får jag tillbaka avgiften för antagningsprov om jag anmält mig men ångrar mig och inte vill söka?

Nej, anmälan är bindande och avgiften återbetalas ej oavsett anledning.

Vad kostar det att gå Balettakademien Göteborgs musikalutbildning?

Årsavgiften är 59 000:- som betalas terminsvis via fakturor som du får i augusti och januari. Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om utökat studielån hos CSN för hela eller del av avgiften.

Om du efter påbörjad utbildning avslutar dina studier debiterar vi 15 % av kursavgiften plus avgiften för de veckor du har bedrivit studier hos oss.