Information om ansökan

Balettakademien Göteborgs musikalutbildning omfattar tre års heltidsstudier och förbereder musikalartister för professionell scenisk verksamhet.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är 11 maj.

Antagningsprov inför start i augusti 2020 äger rum den 1–4 juni.

Med ansökan bifogas ifylld Personprofil med foto, Hälsointyg, kopia på betyg från gymnasiskolan eller motsvarande samt kvitto på betald anmälningsavgift. Ladda upp dokumenten som pdf, jpg eller png. (Vi godtar inga andra filformat.)

Administrationsavgiften för antagningsprovet är 1.200:-. Kvitto skall bifogas ansökan. Avgiften återbetalas ej.

Antagningsprov på Balettakademien

Alla sökande genomför både sång, dans och teaterprov. Inför antagningsprovet ska du förbereda en av de obligatoriska monologerna samt en av de obligatoriska sångerna. Dessutom ska du förbereda ytterligare tre (3) musikalsånger varav minst en på svenska.

Monologer antagning 2020

Sånger antagning 2020

Första dagen presenterar du en valfri sång (utan sceneri eller staging) samt den text du valt för teaterprovet. Om du går vidare till dag två och dag tre sker ytterligare dans-, teater- och sångprov samt ensembleprov och en kort intervju. Andra provdagens sång ska framföras sceniskt, det vill säga med någon form av gestaltning, exempelvis staging, sceneri eller koreografi, men endast där det bidrar till berättandet. Undvik kostym och rekvisita som inte är absolut nödvändig. Bord och stol/ar finns på plats.

Så här går årets antagningsprov till

Första dagen kommer de sökande att coachas av skolans pedagoger i tre separata moment: Individuellt i sång och monolog. Dansprovet består av rörelseimprovisation och övningar i grupp. Därefter gallring.

Andra dagen bygger vi på dansmomenten från första dagen. Därefter framför de sökande sin sceniska sång. Därefter gallring.

Tredje dagen framförs monologen igen samt en av sångerna från den sökandes lista över förberedda sånger. Därefter ett avslutande dansprov. Dagen avslutas med en gemensam workshop för samtliga sökande.

I år erbjuder vi dessutom ett möte med pianist innan sångproven. Vi kommer också ha elevassistenter till de sökandes förfogande under hela antagningsförloppet.

Varmt välkomna!

Ansök nu