Styrelsen

Lunds Senioruniversitets styrelse till och med årsmötet februari 2020.

Lars Haikola, ordförande

ltjh47@gmail.com
072-551 63 61

Eva Ljunggren, vice ordförande 

eljunggren@gmail.com
070-646 74 97

Gunnel Grubb, sekreterare

gunnel.grubb@comhem.se
070-924 72 13

Paula Uddman, kassör

paulauddman@gmail.com 
070-820 89 40

Lars Carlstedt, ledamot

lars@carlstedt.org
070-872 21 14

Einar Everitt, ledamot

Einar.Everitt@biol.lu.se
070-673 54 25

Solveig Mansfeld, ledamot

Solveig@mansfeld.se
070-631 32 07

Gitta Rettig Ruuth, ledamot

Gitta.Rettigruuth@gmail.com
073-672 11 44


Eva Thörn, ledamot

EC.Thorn@telia.com
073-330 72 73