Medlemskap

Som medlem hos Lunds senioruniversitet kan du ta del av hela vårt utbud av föreläsningar och utflykter.

Medlemsskap Lunds senioruniversitet

För att du ska kunna delta i våra studiebesök, utfärder och resor krävs att du betalar medlemsavgift. Avgiften för resp arrangemang ska vara erlagd före start.

Det enda villkoret för medlemskap är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för år 2023 är 250 kr. Den som anmäler sig som medlem på höstterminen betalar halv avgift, 125 kr.