Föreläsningar våren 2020

Lär dig lite av varje på våra allmänna föreläsningar. Eller lär dig på djupet i en föreläsningsserie om Wien - kejsardömets pärla, (anmälan längst ner på sidan).

Föreläsningar Lunds Senioruniversitet

All verksamhet ställs in under hösten.

'Allmän föreläsningsserie

Tisdagar kl 14.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25

21 januari

Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud: Hongkongs kris i jättens skugga


4 februari

Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud: Kinas Silicon Valley - Shenzhen

Obs att rubrikerna kan ändras beroende på händelseutvecklingen.
Agneta Engqvist är journalist, författare och tidigare ledare för skräddarsydda resor till Kina. Hon är specialiserad på landet sedan början av 1980-talet. Korrespondent med bas i Hongkong eller Peking i 30 år. Medförfattare till tre Kinaböcker, senast "Kina - den haltande kolossen". 


Göran Leijonhufvud är journalist, författare och forskare. Fil doktor i sinologi. Arbetat med Kina sedan 1966 då han kom rakt in i kulturrevolutionen. Hans tid som korrespondent med bas huvudsakligen i Hongkong eller Peking sammanfattas i memoarerna "Pionjär och veteran. 50 år med Kina".


25 februari

Olle Larsson: Gustav Vasa -  en furste bland furstar

Olle Larsson är filosofie doktor i historia och verksam som lektor och författare. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och även författat läromedel. Han medverkar regelbundet med artiklar i Populär Historia och skriver krönikor i Smålandsposten. 


10 mars

Thage G. Peterson: Några relfexioner om hur man tar examen som senior

Thage G. Peterson har en lång och bred politisk erfarenhet som riksdagsledamot, riksdagens talman och statsråd vid flera olika departement. Idag är han verksam som författare och föredragshållare. Han utbildade sig till socionom i Lund på 1950-talet och har efter sin pensionering fortsatt sina studier med en teologie magisterexamen. 


24 mars ÅRSMÖTE

Siv Ahrné: Probiotika fyller ett tomrum i vår moderna kosthållning

Siv Ahrné är professor emerita i livsmedelshygien vid Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitetet. Hennes forskning har till stor del bestått i att utveckla och använda genetiskt baserad metodik för att studera bakteriers taxonomi. Bakterier vars härkomst oftast varit i tarmen hos människor och djur. Hon kommer att berätta för oss hur ProViva blev resultatet av ett mycket allvarligt medicinskt problem. 


31 mars

Torbjörn Fagerström: Forskning på undantag - om jordbruk, genteknik och struntpratets triumf

Torbjörn Fagerström är professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, men har även varit bl a prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning. Han är en engagerad popularisator av vetenskap och en flitig debattör i olika samhällsfrågor med anknytning till universitetsvärlden. I hans senaste bok "Tankar från en utskälld forskare" har en del av hans essäer och debattartiklar från dagspressen samlats. 


14 april

Frida Stranne: Vart är USA på väg? Politiska och samhälleliga utmaningar i drömmarnas land

Frida Stranne är forskare och lektor vid högskolan i Halmstad och knuten till Nordamerikainstitutet vid Uppsala universitet. Sedan 2012 har hon varit ständig gäst i svenska media som expert kring frågor som rör USA. Hon är krönikör i Expressen och driver podcasten Amerikaanalys. 2013-2014 var hon gästforskare i Washington DC och har sedan 2002 gjort flera fältstudier runt om i USA. 

Praktisk info:              

  • Tid: Tisdagar kl 14.00
  • Plats: Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25 i Lund
  • Avgift för icke-medlemmar till föreläsningarna är 40 kr
  • Efter föreläsningarna serveras kaffe med bröd en trappa upp, pris 20 kronor