Om Lunds Senioruniversitet

Lunds Senioruniversitet är öppet för alla som fyllt 55 år och som vill ha nya och ökade kunskaper om vår omvärld.

Läs mer om Lunds senioruniversitetet

Inga krav avseende utbildning ställs på dem som vill deltaga i verksamheten. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Lunds Universitet.

Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna föreläsningar, studiebesök och studieresor.

Styrelsen

Medlemsblad

innehållande program för vår- respektive hösttermin sändes till föreningens medlemmar.

Avgifter

Medlemsavgiften för år 2024 är 300 kr.
Efter anmälan om medlemskap erlägger nya medlemmar årsavgiften sedan inbetalningskort erhållits från Folkuniversitetet i Lund.
Inträdesavgiften för icke-medlemmar vid föredragen är 50 kr.
Betald medlemsavgift fordras för deltagande i verksamheten.

Årsmöte

Årsmöteshandingar 2024

Stadgar

Stadgar för Lunds Senioruniversitetet