Om Lunds Senioruniversitet

Lunds Senioruniversitet är öppet för alla som fyllt 55 år och som vill ha nya och ökade kunskaper om vår omvärld.

Om Lunds Senioruniversitet

Inga krav avseende utbildning ställs på dem som vill deltaga i verksamheten. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Lunds Universitet.

Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna föreläsningar, studiebesök och studieresor.

Styrelsen

Medlemsblad

innehållande program för vår- respektive hösttermin sändes till föreningens medlemmar.

Avgifter

Medlemsavgiften för år 2022 är 250 kr.
Efter anmälan om medlemskap erlägger nya medlemmar årsavgiften sedan inbetalningskort erhållits från Folkuniversitetet i Lund.
Inträdesavgiften för icke-medlemmar vid föredragen är 40:- kr.
Betald medlemsavgift fordras för deltagande i verksamheten.

Årsmöte

Årsmöteshandlingar 2023