För verksamheter som vill bli testcenter

Frågor och svar för verksamheter utanför Sverige som vill ansöka om att bli testcenter för Swedex. I Sverige anordnas Swedex av Folkuniversitetet.

Vad krävs för att få bli testcenter för Swedex?

Man ska bedriva undervisning i svenska som främmande språk och ha tillgång till utbildade testledare för Swedex. Det är också bra, men inte ett krav, att man har erfarenhet av andra internationella examina i språk.

Finns det centralt fastställda avgifter för Swedex-examina?

Nej. Varje Swedexcenter bestämmer självt sina examensavgifter. Alla center betalar dock samma avgift för examensunderlagen.

Kostar det något att få en licens som examenscentrum för Swedex?

När ansökan om att öppna ett testcenter är godkänd betalas en startavgift för licensen. Påföljande år fakturerar Swedex en årsavgift för licensen.

Hur blir min verksamhet ett testcenter för Swedex?

Kontakta swedex@folkuniversitetet.se för att besvara ett antal frågeställningar. Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar som inte uppfyller vår kravspecifikation.