Swedex testtillfällen

Här hittar du en lista över kommande Swedextest, både i och utanför Sverige. Kontakta det testcenter där du vill göra Swedex för mer information.

Kommande Swedex-test i Sverige

Klicka här för att se kommande Swedex-tillfällen i Sverige


Kommande Swedex-test utanför Sverige

Testdatum: 2024-07-05
Testcenter:
Spracheninstitut an der Universität Leipzig e.V.
Ort och land: Leipzig, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-07-10
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-07-12
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-07-13
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-07-24
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-07-26
Testcenter:
Cosmodata Education Center
Ort och land: Ioannina, Grekland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-08-07
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-08-24
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-07
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-11
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-09-19
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-20
Testcenter:
Cosmodata Education Center
Ort och land: Ioannina, Grekland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-20
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-20
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-09-21
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-04
Testcenter:
Cosmodata Education Center
Ort och land: Ioannina, Grekland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-04
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-05
Testcenter:
Sofia University ”St. Kliment Ohridski”
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer:
A2B1


Testdatum: 2024-10-05
Testcenter:
Lingualand
Ort och land: Kraków, Polen
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-06
Testcenter:
Sofia University ”St. Kliment Ohridski”
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-10-12
Testcenter:
B SMART Language Center
Ort och land: Bukarest, Rumänien
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-10-16
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-10-17
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-18
Testcenter:
Universidad de Granada, Centro de Lenguas Modernas
Ort och land: Granada, Spanien
Nivåer:
A2B1


Testdatum: 2024-10-18
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-18
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-10-19
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-01
Testcenter:
Cosmodata Education Center
Ort och land: Ioannina, Grekland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-13
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-11-15
Testcenter:
Spracheninstitut an der Universität Leipzig
Ort och land: Leipzieg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-15
Testcenter:
Caspian Education Group LLP
Ort och land: Talgar, Kazakstan
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-15
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-15
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-16
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-28
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-29
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-11-29
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-11
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land: Istanbul, Turkiet
Nivåer:
B2C1


Testdatum: 2024-12-13
Testcenter:
Cosmodata Education Center
Ort och land: Ioannina, Grekland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-13
Testcenter:
InterLanguage Language Center
Ort och land: Budapest, Ungern
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-13
Testcenter:
Spracheninstitut an der Universität Leipzig
Ort och land: Leipzieg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-13
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-13
Testcenter:
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-14
Testcenter:
Sofia University ”St. Kliment Ohridski”
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer:
A2B1


Testdatum: 2024-12-14
Testcenter:
Lingualand
Ort och land: Kraków, Polen
Nivåer:
A2B1, B2C1


Testdatum: 2024-12-15
Testcenter:
Sofia University ”St. Kliment Ohridski”
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer:
B2C1