Swedex testtillfällen

Här hittar du en lista över kommande Swedextest, både i och utanför Sverige. Kontakta det testcenter där du vill göra Swedex för mer information.

Kommande Swedex-test i Sverige

Testdatum: 2022-12-15
Testcenter: Folkuniversitetet i Lund
Nivåer: A2/B1, B2/C1
Kontakta isu.lund@folkuniversitetet.se för information och anmälan


Testdatum: 2023-02-10
Testcenter: 
Folkuniversitetet i Göteborg
Nivåer:
A2/B1, B2/C1
Boka nu


Testdatum: 2023-03-10
Testcenter: 
Folkuniversitetet i Göteborg
Nivåer:
A2/B1, B2/C1
Boka nu


Testdatum: 2023-04-14
Testcenter: 
Folkuniversitetet i Göteborg
Nivåer:
A2/B1, B2/C1
Boka nu


Testdatum: 2023-05-12
Testcenter: 
Folkuniversitetet i Göteborg
Nivåer:
A2/B1, B2/C1
Boka nu


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
Folkuniversitetet i Göteborg
Nivåer:
A2/B1, B2/C1
Boka nu


Testdatum: Löpande intresseanmälan
Testcenter: Folkuniversitetet i Umeå
Nivåer: A2/B1, B2/C1
Kontakta frida.gidlund@folkuniversitetet.se för information och anmälan


Kommande Swedex-test utanför Sverige

Testdatum: 2023-01-18
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-01-20
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-01-20
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-01-20
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-01-21
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-01-21
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-01-22
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer:
B2/C1


Testdatum: 2023-02-03
Testcenter:
SPEAK Language School
Ort och land:
Thessaloniki, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-03
Testcenter: 
Spracheninstitut an der Universität Leipzig
Ort och land:
Leipzig, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-11
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-02-15
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-02-17
Testcenter: 
Cosmodata Education Center
Ort och land:
Ioannina, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-17
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-18
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-02-18
Testcenter: 
Istituto Culturale Nordico
Ort och land: Milano, Italien
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-03
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-04
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-03-11
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-03-15
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-03-18
Testcenter:
Skolan för svenska språket i Tokyo
Ort och land:
Tokyo, Japan
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-03-18
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-19
Testcenter:
Skolan för svenska språket i Tokyo
Ort och land:
Tokyo, Japan
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-03-25
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-03-31
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-31
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-01
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-04-01
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-01
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-04-02
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-04-02
Testcenter: Nordic Academy
Ort och land: Athens, Greece
Nivåer: A2B1, B2/C1


Testdatum: 2023-04-12
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-04-14
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-03-22
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-04-28
Testcenter: 
Cosmodata Education Center
Ort och land: 
Ioannina, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-28
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-28
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-28
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-04-29
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-12
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-12
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-13
Testcenter: 
Kulturdetektive
Ort och land: 
Wetzikon, Schweiz
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-13
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-13
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-05-24
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-05-26
Testcenter: 
Cosmodata Education Center
Ort och land:
Ioannina, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-26
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-26
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-26
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-05-27
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-06-03
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-06-09
Testcenter:
SPEAK Language School
Ort och land:
Thessaloniki, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-09
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-14
Testcenter:
BG Danismanlik
Ort och land:
Istanbul, Turkiet
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
Cosmodata Education Center
Ort och land: 
Ioannina, Grekland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter:
Institut Nòrdic
Ort och land: 
Barcelona, Spanien
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Bamberg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Mannheim, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-16
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-17
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hamburg, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-17
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-06-17
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
B2C1


Testdatum: 2023-06-18
Testcenter: 
Sofia University, "St. Kliment Ohridsky"
Ort och land: Sofia, Bulgarien
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-06-18
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Hannover, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-24
Testcenter: 
Centrum Europy Langauge School
Ort och land: Warszawa, Polen
Nivåer: 
A2B1


Testdatum: 2023-06-30
Testcenter: 
Spracheninstitut an der Universität Leipzig
Ort och land:
Leipzig, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-30
Testcenter: 
Lingualand (Szkota Jezykow Obcych)
Ort och land: Kraków, Polen
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-30
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: Berlin, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-06-30
Testcenter: 
OBS! Sprachinstitut
Ort och land: München, Tyskland
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-07-01
Testcenter: 
Istituto Culturale Nordico
Ort och land: Milano, Italien
Nivåer: 
A2B1, B2C1


Testdatum: 2023-07-09
Testcenter: Nordic Academy
Ort och land: Athens, Greece
Nivåer: A2B1, B2/C1