För dig som vill bli testledare

Frågor och svar för dig som vill bli testledare för Swedex.

Som testledare får du:

  • God kännedom och kunna tillämpa den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) i bedömning av språkkunskaper och undervisning.
  • Arbeta som testledare för något av våra testcenter
  • Möjligheten att ansöka om licens för att starta ett testcenter
  • Utveckla ditt kontaktnät med andra svensklärare i Sverige och världen

Utbildningen vänder sig till lärare som undervisar i svenska, har goda kunskaper i svenska (svenska som modersmål eller färdighet minst motsvarande C1 enligt Europarådets nivåbeskrivning).

Är du intresserad av att bli testledare för Swedex? Folkuniversitetet anordnar testledarutbildningar.

Kontakta gärna oss på swedex@folkuniversitetet.se