FAQ

Frågor och svar för dig som vill göra Swedex.

Vad kan jag använda Swedex till?

Swedex är ett bevis på kunskaper i svenska och består av två olika test, ett A2B1-test och ett B2C1-test enligt Europarådets nivåskala. Det är ett användbart bevis om du till exempel vill arbeta i Sverige, fortsätta dina studier i svenska eller följa vissa utbildningar. Socialstyrelsen godkänner Swedex på C1-nivå för att få yrkeslegitimation.

Vilka nivåer finns Swedex på?

Swedex finns idag på nivåer motsvarande A2, B1, B2 och C1 enligt Europarådets nivåskala.

Var kan jag göra ett Swedex-test?

Swedex kan tas hos Folkuniversitetet i Sverige och på ett stort antal platser utanför Sverige. Du hittar listor över alla testcenter i och utanför Sverige.

Hur gammal måste jag vara för att få göra Swedex?

Du bör ha fyllt 14 år och inte ha svenska som modersmål. Om särskilda skäl finns, kan även yngre provdeltagare få göra Swedex. Det ansvariga Swedex-centret bör ansöka om detta hos Swedex i Göteborg.

Hur anmäler jag mig till Swedex?

Du anmäler dig till det testcenter där du vill göra testet. Kopia på pass eller ID-kort ska bifogas med anmälningsblanketten.

Ladda ner anmälningsblankett

Vad kostar det att göra Swedex och hur långt före måste jag anmäla mig?

Pris och sista anmälningsdag varierar mellan olika testcenter. Kontakta det testcenter där du vill göra Swedex för information!

Vad ingår i Swedextestet?

Swedex prövar alla språkliga färdigheter. Följande delmoment ingår i testet:

  • Läsförståelse
  • Hörförståelse
  • Skriftlig uppgift
  • Muntlig uppgift

Om du eller din arbetsgivare inte behöver en nivåbedömning av alla färdigheter, kontakta oss för vidare information på swedex@folkuniversitetet.se

Observera att du måste göra alla fyra testdelar för att få ett certifikat

Hur bedöms Swedex?

Varje del bedöms för sig. För läsförståelse och hörförståelse är det antalet poäng som avgör nivån. Den skriftliga och muntliga uppgiften bedöms av testledare utifrån bestämda bedömningskriterier. Resultatet redovisas för varje enskild testdel. Det innebär att nivån kan variera mellan de olika testdelarna.

Om poängen ligger strax under A2-gränsen i A2B1-testet kan du få ett certifikat på A1-nivå. Om poängen ligger strax under B2-gränsen i B2C1-testet kan du få ett certifikat på B1-nivå.

Får jag ett certifikat?

Ja, du får ett certifikat med en samlad bedömning av alla fyra deltest. Där är det alltid den lägsta nivån som avgör vad den samlade bedömningen blir. Exempel: Hörförståelse C1 + Läsförståelse C1+ Skriftlig uppgift B2 + Muntlig uppgift C1 = B2. Dessutom får du ett dokument som visar resultaten på de olika delproven.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt certifikat?

Du bör få ditt certifikat ca 3 veckor efter examen.

Kan jag göra om Swedex?

Ja, du kan göra om testet. Om du behöver nå en särskild nivå på alla färdigheter och har missat på en del har du möjlighet att göra om den delen istället för hela testet (ett så kallat restprov). Exempel: Du behöver C1 på alla språkfärdigheter men fick Hörförståelse C1 + Läsförståelse C1 + Skriftlig uppgift B2 + Muntlig uppgift C1. Då kan du göra ett restprov för den skriftliga uppgiften för att försöka nå C1. Om du lyckas så får du ett C1-certifikat.
Ett restprov måste dock göras inom ett halvår.

Rekommendationen är att du väntar 3–6 månader innan du gör om testet för att under den tiden ytterligare öka dina kunskaper i svenska.

Kan jag beställa en ombedömning?

Om du behöver nå en särskild nivå på alla färdigheter och inte har fått förväntad nivå på en del kan du beställa en ny bedömning, en så kallad ombedömning. Den kostar 1500 SEK inkl. MOMS. Beställning gör du hos Swedex huvudtestcenter i Göteborg (swedex@folkuniversitetet.se) Ger ombedömningen ett högre sammanlagt resultat får du ett nytt certifikat och ombedömningsavgiften tillbaka.

Hur vet jag vilken språklig nivå jag befinner mig på?

Du kan få en första uppfattning om din nivå genom Folkuniversitetets inplaceringstest i svenska där du själv kan pröva att värdera dina kunskaper.
Här kan du läsa mer om GERS (Gemensam referensram för språk) och Europarådets nivåskala.

Var ligger Swedex nivå i förhållande till det svenska sfi-provet och SVA3?

Swedex B1 motsvarar ungefär nivån för sfi kurs D. En väsentlig skillnad är dock att sfi-provet testar att du klarat en specifik kurs medan Swedex testar allmänna kunskaper i svenska.

SVA 3 är svårt att jämföra med Swedex eftersom SVA 3 också är ett kursbetyg och inte ett rent språkfärdighetsbetyg. SVA 3 har en betygsskala från E till A vilket gör att det inte går att säga vilken språknivå, enligt Europarådets nivåskala, du befinner dig på när du fått ett SVA-betyg.

Ger Swedex behörighet för att studera vid ett svenskt universitet eller en yrkeshögskola?

Swedex ger generellt inte behörighet för universitetsstudier i svenska men vissa institutioner och yrkeshögskolor accepterar ett Swedexcertifikat. Kontakta den institution eller skola du vill söka till för mer information. Det finns ett särskilt prov i svenska för universitets- och högskolestudier: Tisus. Nivån för Tisus motsvarar cirka C1 på Europarådets nivåskala.

Måste jag gå en viss kurs i svenska för att göra Swedex?

Nej. Swedex är ett fristående test i svenska. Det spelar med andra ord ingen roll var och hur du har lärt dig svenska. Folkuniversitetet erbjuder kurser på alla nivåer för den som är intresserad.

Hur kan jag förbereda mig för Swedex?

Ett bra sätt är att gå en kurs i svenska på lämplig nivå. Det finns också ett modelltest på Swedex hemsida som ser ut som det riktiga provet. Titta på det så att du vet hur testet ser ut!

Här är några tips för dig som vill göra A2B1-testet:

Läs och lyssna på lättlästa böcker och nyheter, till exempel Klartext, Åtta sidor, Radio Sweden på lätt svenska. Titta på svenska program med text till exempel Nyheter på lätt svenska.

Läromedel:

Rivstart A1+A2, Rivstart B1+B2

På svenska! 1, På svenska! 2, På svenska! Grammatik

Här är några tips för dig som vill göra B2C1-testet:

Ibland ger Folkuniversitetet förberedande kurser inför B2C1-testet. Annars kan du träna själv exempelvis med artiklar och faktatexter inom olika ämnesområden och litterära texter.

Sajter:

SVT Play (försök gärna utan text)
Sveriges Radio Program 1 (P1 har flest program med tal)

Svenska ordböcker

https://svenska.se

Där slår du upp ett ord i tre böcker samtidigt. I Svensk ordbok (i mitten) får du exempel på hur orden används.

Läromedel:

Rivstart B2/C1
Språkporten
Avancera grammatik
Avancera ord

Form i Fokus B och C

På svenska! 3, På svenska! Grammatik

Målgrammatiken (En förklaring av svensk grammatik. Finns på flera språk.)

Eftersom det krävs ett stort ordförråd för att vara på C1-nivå är det viktigt att läsa och lyssna på så mycket svenska som möjligt. Ett bra och roligt sätt är att lyssna på svensk musik. Försök att hitta någon musik du tycker om. Leta upp texten på nätet och sjung med!

Hur många timmar behöver jag studera för att uppnå en nivå inom GERS?

Det krävs ca 200 lektionstimmar för varje nivå enligt forskning från University of Cambridge. Läs mer om forskningsresultaten här.

För att nå C1-nivå bör du ha läst svenska i minst 1,5 år, men förutsättningarna varierar stort från person till person. Bland annat beroende på hur intensivt du har studerat, språkinlärningsbakgrund, ålder och hur mycket du har använt svenska språket.