De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas?

Ska mänskligheten avvärja de globala klimat- och miljöhoten krävs snabba och långtgående förändringar av samhället på global nivå. Ny bok av professor Emin Tengström.

De globala klimat- och miljöhoten - Folkuniversitetets Akademiska Press

Köp boken

Det räcker inte med klimatsmarta lösningar. Situationen kräver en helt ny klimat-, miljö-, resurs- och fördelningspolitik. Och en ny berättelse som hjälper oss att tolka villkoren för omställningen.

De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas? erbjuder ett framtidsperspektiv förankrat i den senaste forskningen. Genom att konkretisera frågan om vad som skulle kunna göras stimulerar boken till eget tänkande och konstruktiv debatt.

Författaren Emin Tengström har varit professor i humanekologi vid Chalmers, Göteborgs universitet och Aalborgs universitet.

  • ISBN: 978-91-85359-18-9
  • Utgivningsdatum: 2019-09-02
  • Bandtyp: Häftad
  • Sidor: 107
  • Vårt pris: 79:- (inkl. frakt)

Röster om boken

"Behovet av en ny förståelse, av en genuin tvärvetenskaplig ansats för forskning [är stort] – liksom behovet av individuella och politiska åtgärder. Vi behöver rösterna från Emin och Greta och från oss alla!" Gunilla Almared Olsson, professor i miljövetenskap och humanekoloi, Göteborgs universitet

"Boken tar upp att våra problem med klimat och miljö inte kan lösas på ett bra sätt om vi inte samtidigt minskar klyftorna i samhället. Läs den!" Leif Strandberg, Bokus.com