Vilja frihet, motstå våldet

Folkuniversitetets Akademiska Press ger ut Vilja frihet, motstå våldet – årsskrift från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Vilja frihet, motstå våldet - Folkuniversitetets Akademiska Press

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne främjar tvärvetenskaplig forskning inom bland annat samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism.

Bland stiftelsens verksamheter finns Segerstedt-professuren vid Göteborgs universitet, Frihetspennan, Frihetstonen, föreläsningar, skolstipendier och uppsatsstipendier.

Varje år ger Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne ut Vilja frihet, motstå våldet, en årsskrift med artiklar av namnkunniga skribenter som produceras och ges ut av Folkuniversitetets Akademiska Press.

Läs mer om Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne på deras hemsida.