YH - Enstaka kurser

Vissa av Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar erbjuder enstaka kurser. Det innebär att du kan ansöka till delar av en YH-utbildning.

A group of university students attending a lab work seminar with their technician.

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg och du kan få ett utbildningsbevis.

För mer information om behörighet och antagning till kurserna, kontaktar du den utbildning du är intresserad av.