Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen till VVS-ingenjör kombinerar teori med praktiska erfarenheter. En mycket viktig del av utbildningen är därför möjligheten för framtida VVS-ingenjörer är att få komma ut till företag på kvalificerad yrkespraktik, för att få fördjupade kunskaper inom området i praktiken.

Service engineer wearing white helmet standing, working, checking conducts front of a control panel read and writing notes with digital tablet in energy control room of modern power plant electric energy station.

En fjärdedel av utbildningstiden består av yrkespraktik, lärande i arbete (LIA), och fördelas på tre perioder.

Branschen deltar i genomförandet av utbildningen för att säkerställa att utbildningen svarar mot företagens kompetenskrav på ny arbetskraft samt för att garantera kvalitet och relevans men har också en jätteviktig uppgift i att erbjuda LIA-praktikplatser.

VVS-ingenjörer har tre praktikperioder som alla har olika inriktningar.

Din LIA-plats söker du själv men som utbildningsanordnare har Folkuniversitetet det slutliga ansvaret för att säkerställa en LIA-plats. I samband med kursstart informerar vi om hur det går till att söka en LIA-plats och är behjälpliga med detta under hela din studietid.