Ledningsgrupp

YH-utbildningen inom Trähantverk med inriktning mot rekonditionering och återbruk utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

I ledningsgruppen ingår följande representanter:

  • Formidabel
  • Enströms Inredningssnickeri
  • Noas Sweden
  • Tre Sekel Möbelsnickeri
  • Stolfabriken
  • SA Möbler
  • Tibro kommun
  • Studeranderepresentanter
  • Utbildningsledare