Om yrkesrollen

Vill du produktutveckla framtidens storsäljande växtbaserade godis? Eller jobba med riskanalyser inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen? YH-utbildningen Läke- och livsmedelstekniker ger dig goda möjligheter att specialisera dig.

Vad gör en läke- och livsmedelstekniker?

Som läke- och livsmedelstekniker har du möjlighet att jobba med läkemedel och livsmedel på olika sätt och i vitt skilda delar av produktionsprocessen. Utbildningen passar dig som vill jobba i produktionen och vara en del av processen när läkemedel eller livsmedel tillverkas.

Men det finns flera andra karriärvägar för dig som väljer utbildningen. Till exempel kan du arbeta med riskanalyser kopplat till livsmedelsproduktionen på ett företag. Då kan ditt jobb gå ut på att definiera olika risker i produktionen. En vanlig risk kan till exempel vara risken för kontaminering av livsmedel. Då kan ditt jobb gå ut på att ta fram rutiner och riktlinjer för säker produktion och hantering, och att se till att dessa följs.

En annan nisch kan vara att jobba med att kvalitetssäkra hanteringen av råvaror i en livsmedelsproduktion. Då blir del av ditt jobb att ta prover på råvaror så att dessa håller rätt kvalité.

Utöver detta kan produktutveckling bli din specialitet. Det innebär i korthet att du bidrar till att både utveckla och förbättra livsmedel eller läkemedel.

Stort behov i branschen

Behovet är stort för utbildad arbetskraft inom läke- och livsmedelsbranschen.

– Utbildningen har anpassats till dagens behov av den kompetens som efterfrågas inom företaget. Nivån, som ligger mellan gymnasium och universitet, stämmer väl överens med vårt rekryteringsbehov, säger Lennart Hultberg på Processhygien & Kontrollerade miljöer i Norden AB.

– Utbildningens nivå fyller en lucka i den utbildningsflora som finns. Inom vår tillverkande enhet har vi behov av personer med en fördjupad kunskap inom kemi och tillverkning av läkemedel som är praktiskt lagda, säger Jonas Wennerbeck på Biora AB.