Om utbildningen

Undervisningen är upplagd som lärarledd klassrumsundervisning med laborationer, inslag av självstudier, individuella arbeten och arbeten i grupp, handledning, projektarbete, LIA-praktik, studiebesök samt gästföreläsningar från arbetslivet.

Utbildningen ger dig både praktiska färdigheter och kompetenser inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar hela kedjan från idé till produkt med hygienkrav, processteknik, processkemi samt kännedom om relevant lagstiftning.

Du lär dig också ett kvalitetstänkande inom säkerhet, produktkvalitet och miljö samt praktisk användning av olika säkerhets- och förbättringsverktyg.

LIA (lärande i arbete)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. LIA utgör en fjärdedel av utbildningen och leder ofta till arbete.

LIAN ger dig chans att koppla dina teroretiska kunskaper och färdigheter genom att utöva yrkesrollen på företaget. Företag som erbjuder LIA har dessutom ofta också ett behov av anställning.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning vidareutvecklar du dina kunskaper i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Du får också kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.