Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, Gävle/distans

Yrkeshögskoleutbildning - distans Gävle

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet i Gävleborg. Arbetslivet behöver dig! Nästa ansökningsperiod startar 1 februari.

Ansök nu! Arbetsmiljöingenjör
Sista ansökningsdatum
2023-04-30
Utbildningsstart
2023-09-11
Omfattning
300 yh-poäng, 2 år
Studietakt
75%, distans
Antal platser
30
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Arbetsmiljöhandläggare
  • Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn
  • Arbetsmiljökonsulent (inom byggsektorn)
  • Arbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn

Utbildningen lyder under Yrkeshögskolemyndigheten och är studiemedelsberättigad från CSN.

Efter 4 terminer på deltid har den här utbildningen gett dig en bred kompetens. LIA-lärande i arbete- sker i samarbete med ledande företag inom branschen.

I rollen som arbetsmiljöingenjör arbetar du förebyggande för att skapa trygga arbetsmiljöer. Arbetsmarknaden bedöms vara god idag och stora pensionsavgångar kommer orsaka kunskapsbrist inom byggsektorns arbetsmiljöområde kommande år.

Denna yrkeshögskoleutbildning är särskilt anpassad för dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor och har arbetslivserfarenhet från byggbranschen. Under studietiden får du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med branschfolk bl a vid studiebesök och gästföreläsningar samt förstås under LIA-perioderna.

Omfattning

300 YH-poäng, 80 veckor fördelade på 60 veckor teori och 20 veckor LIA.

Metodik och pedagogik

Under teoriperioderna varvas lektioner, grupparbeten och hemstudier.
Våra lärare är själva yrkesverksamma och därför väl uppdaterade om vad som sker i branschen samt mycket kompetenta såväl praktiskt som pedagogiskt.

Behörighet

Grundläggande behörighet. 
Engelska 5

Matematik 2b

Naturkunskap 1b (alternativt Kemi 1 och Biologi 1)

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

(eller motsvarande kunskaper från tidigare studier och/eller arbetsliv)

 

med lägst betyg G eller motsvarande.

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid

2 år halvtid

Typ av yrkeserfarenhet

Två års yrkeserfarenhet med minst halvtid varav minst 6 månader inom bygg, anläggning, energi, processteknik eller linjeoperativt stöd.

Har du frågor?

Kontakta Mikael Eriksson

Skicka e-post till Mikael Eriksson mikael.eriksson@folkuniversitetet.se

Ring Mikael Eriksson på nummer 073-661 00 04