Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Möbelrestaurerare? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 3. Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 4. Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 6. Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Kunskaper i svenska: Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Betyg i gymnasiekurser = 5 poäng per relevant kurs, max 40 poäng, från gymnasieprogram som anses relevant och meriterande för att kunna tillgodose sig utbildningen.

Tidigare utbildning

Poäng kan även ges för eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 10 poäng/år, max 40 poäng. Fristående kurser inom relevant område = max 10p/kurs (beroende på kursens längd och innehåll)

Särskilt prov/Arbetsprover

Max 8 bilder på fysiska arbetsprover inom relevant hantverk som den sökande presterat, max 40p

Exempel på områden som är relevanta för utbildningen

 1. Hantverk
 2. Design
 3. Estetisk verksamhet
 4. Företagande/ekonomi/kundhantering

Denna typ av kunskaper är eftertraktad i branschen och ökar förmågan att tillgodogöra sig utbildningen och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Av erfarenhet vet vi att detta också är sökande med goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och att därefter etablera sig inom branschen.

Ansökan

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från till exempel gymnasium, komvux eller folkhögskola. Vi godtar inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

 • Dokument som styrker din behörighet.
 • För extra poäng vid urval: skicka med dokument som styrker utbildning som anses relevant för att kunna tillgodose sig utbildningen.
 • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser om du vill åberopa reell kompetens i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft

Reell kompetens

Du som saknar formell kompetens till utbildningen (betyg eller intyg som styrker grundläggande och särskilt behörighet) kan åberopa reell kompetens. Reell kompetens kan vara erfarenheter du fått från yrkeslivet som gör att du kan bedömas att kunna genomföra utbildningen och verka i yrkesrollen som utbildningen förbereder för.

I din ansökan ska du dels bifoga en beskrivning av på vilket sätt du har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen, dels bifoga intyg som styrker detta. Det kan vara intyg från en eller flera arbets- och uppdragsgivare. Intygen ska vara signerade och daterade för att vi ska kunna godta dem. Tänk på att du behöver ha bifogat alla handlingar som styrker din reella kompetens senast sista ansökningsdagen.