Läke- och livsmedelstekniker, Lund

Yrkeshögskola - program Lund

Bli det du läser. Gå YH-utbildningen Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Lund. Arbetslivet behöver dig!

Öppen för sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Bli läke- och livsmedelstekniker.
Utbildningsstart
2024-08-19
Omfattning
400 yrkeshögskolepoäng
Studietakt
Heltid, bunden
Antal platser
24
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Läkemedelstekniker
 • Livsmedelstekniker
 • Processtekniker läke-/livsmedel
 • Kvalitetstekniker läke-/livsmedel

Studiemedel

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Arbetsmarknad

Idag finns en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft inom teknikbranschen. Utbildningen för läke- och livsmedelstekniker är därför framtagen i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att kunna fylla deras behov.

Folkuniversitetet har lång och beprövad erfarenhet av att erbjuda denna utbildning och har även goda kontakter och relationer med läke- och livsmedelsbranschen.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du stora möjligheter att nischa dig på det du brinner för. Du kan till exempel arbeta som läkemedelstekniker eller livsmedelstekniker i offentlig och privat regi, eller specialisera dig på produktutveckling, kvalitetssäkring eller riskhantering.

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska färdigheter inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar hela kedjan från råvara till produkt med hygienkrav, processteknik och processkemi. Du får även kännedom om den lagstiftning som gäller inom området.

Du lär dig också ett kvalitetstänkande inom säkerhet, produktkvalitet och miljö, samt praktisk användning av olika säkerhets- och förbättringsverktyg.

Kurser

 • Tillämpad kemi och biokemi
 • Läke- och livsmedelsteknik
 • Grundläggande mikrobiologi
 • Kvalitet och miljö, inklusive hygien
 • Processkemi i läkemedel och livsmedel
 • Råvarukunskap och förädling
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Analytisk kemi med statistik
 • Logistik och produktionsplanering
 • Examensarbete

Har du frågor?

Kontakta Roland Gudinge

Skicka e-post till Roland Gudinge roland.gudinge@folkuniversitetet.se

Ring Roland Gudinge på nummer 046-19 77 00