Erik Lindman Mata

Lärare

Erik Lindman Mata undervisar på samtliga tre heltidsutbildningar i bland annat poesi, närläsning och textsamtal.

Erik Lindman Mata är poet, översättare och kritiker. Hans senaste utgivning var dikt- och fotoverket Se god ut, i samarbete med Carla Lomakka. Näst på tur står en översättning av Arthur Schnitzlers Fräulein Else, som ges ut senare i år, och romanen Svenska äpplen och äventyr, som utkommer våren 2023.